Thân Hữu Tiếp Tay...

Đảng ta xứng đáng trở thành dân tộc gì đây? - Nguyễn Bá Chổi

( HNPD ) Trong bầu không khí cực kỳ hồ hởi phấn khởi

Nhi Le


( HNPD ) Trong bầu không khí cực kỳ hồ hởi phấn khởi mừng sinh nhật thứ 90 của đảng ta là khúc ruột không thể tách rời của cha Mác mẹ Lê râu xồm râu dê bên tê trái đất, Cu Tèo trèo lên mạng, liền bị đập vào mắt bài “Đảng tự mình ngày càng xứng đáng trở thành dân tộc” của tác giả Tờ Sờ (TS) Nhị Lê, trên báo Đầu Tư ngày 3/2/2020 . Chỉ mới đọc qua cái tựa, Cu ta đã ngay tức thì “bức xúc”, nhưng “động não” mãi vẫn không tài nào hiểu nổi “chụm từ” là từ như cái “chụm” của bà già xứ Nghệ ấy.


“Đảng … trở thành dân tộc”!?!?!. Ơ hơ, cớ sao lại có thể xảy ra “sự cố” như thế này được? Vì khi nói đến đảng là nói đến băng. Băng với đảng tuy hai mà một. Theo “giáo sư“ Gu Gồ” định nghĩa thì, đảng hay băng là một người hoặc một nhóm người tham gia vào một hành động nào đó (1); một người thì như “music one man band” (băng nhạc một người); nhiều người thì như băng csvn tới 4 triệu. Còn Dân Tộc là cộng đồng người có chung nền văn hóa, nhóm sắc tộc, ngôn ngữ, nguồn gốc, lịch sử; đôi khi bao gồm nhiều nhóm sắc tộc. Dân tộc trong trường hợp quốc gia dân tộc còn được gọi là quốc dân (2). 


Băng đảng và dân tộc rõ ràng là khác nhau như thế ; băng đảng là băng đảng, dân tộc là dân tộc, không thể chơi trò lưu manh đánh lận con đen.


Khẳng định “chân lý ấy không bao giờ thay đổi” như thế, Cu Tèo suýt “đỗ mười” tiến sĩ tác giả bài báo một phát, nhưng kịp dừng lại khi sực nhớ tới câu “”Đảng là đỉnh cao trí tuệ loài người”, và còn văng vẳng bên tai lời bác Tổng-Chủ Cả Lú mới đây, ‘Mây đen phủ lên toàn cầu nhưng mặt trời vẫn đang tỏa sáng ở Việt Nam’. Từ đó suy ra, Cu ta có thể sai nhưng Đảng ta không bao giờ sai nên báo đảng mới cho chạy cái tít mà một bộ phận không nhỏ trong quần chúng nhân dân mới lướt qua đã la toáng lên là, thúi hơn kít.


“Mây đen có thể phủ lên toàn” độc giả, nhưng “mặt trời vẫn tỏa sáng ở” Cu ta, khiến Cu Tèo sáng mắt sáng lòng “đảng không bao giờ sai”, nên tìm đến Bá tước Đờ Ba-le xin giúp đỡ.


Sau khi nghe Cu Tèo trình bày thắc mắc đầu đuôi về “sự cố” Đảng tự mình ngày càng xứng đáng trở thành dân tộc, nhà quý tộc dân Tây lỡ dại sang đấy lấy vợ và vì cái mạng thân cư thê mà lê lết làm công dân nước CHXHCNVN cầm cái “pát-po” đi đâu cũng bị nhìn như chó, trả lời một mạch:


“Đảng tự mình càng xứng đáng trở thành dân tộc”: Dân tộc ở đây là dân tộc man di...


"Man di (còn gọi là "man tộc", "man rợ" hay "mọi rợ", trong tiếng Hy Lạp: βάρβαρος - Barbaros) là thuật ngữ để chỉ một người hay nhóm người bị cho là thiếu văn minh hoặc còn hành xử theo kiểu nguyên thủy so với các giá trị chuẩn mực của thế giới hiện đại. Đôi khi, thật ngữ "man di" cũng được sử dụng để nói về các nhóm văn hóa cấp thấp hơn (như dân du mục), tầng lớp xã hội thấp hơn (như tội phạm), thậm chí công dân quốc gia này đánh giá công dân quốc gia khác khi thể hiện sự chênh lệch phát triển hoặc phân biệt chủng tộc. Ngoài ra, "man di" cũng có thể là một kiểu đánh giá cá nhân khi người đó có hành vi tàn bạo, độc ác, hiếu chiến hoặc vô cảm so với các giá trị nhân quyền.(3)


"Cứ chiếu theo định nghĩa “man di” trên đây, thì “đảng ta” là một dân tộc man di còn man di gấp cả tỷ lần. Mình có ra sao người ta mới cho là man di mọi rợ. Rõ ràng là như thế chứ còn gì nữa."


Nghe Bá tước họ Đờ giải thích, Cu Tèo tâm phục khẩu phục Tờ Sờ Nhị Lê, và thay vì “đỗ mười” Tờ Sờ Nhị Lê một phát Cu ta cho một tràng pháo tay thật lớn người đã can đảm lên tiếng rằng Đảng tự mình ngày càng xứng đáng trở thành dân tộc man di vượt truyền thống. 


Nguyễn Bá Chổi ( HNPD )

Ghi chú:

(1)  https://www.merriam-webster.com/dictionary/party

(2) https://vi.wikipedia.org/wiki/D%C3%A2n_t%E1%BB%99c  (3)https://vi.wikipedia.org/wiki/Man_di

Bàn ra tán vào (0)

Comment
  • Input symbols

Đảng ta xứng đáng trở thành dân tộc gì đây? - Nguyễn Bá Chổi

( HNPD ) Trong bầu không khí cực kỳ hồ hởi phấn khởi

Nhi Le


( HNPD ) Trong bầu không khí cực kỳ hồ hởi phấn khởi mừng sinh nhật thứ 90 của đảng ta là khúc ruột không thể tách rời của cha Mác mẹ Lê râu xồm râu dê bên tê trái đất, Cu Tèo trèo lên mạng, liền bị đập vào mắt bài “Đảng tự mình ngày càng xứng đáng trở thành dân tộc” của tác giả Tờ Sờ (TS) Nhị Lê, trên báo Đầu Tư ngày 3/2/2020 . Chỉ mới đọc qua cái tựa, Cu ta đã ngay tức thì “bức xúc”, nhưng “động não” mãi vẫn không tài nào hiểu nổi “chụm từ” là từ như cái “chụm” của bà già xứ Nghệ ấy.


“Đảng … trở thành dân tộc”!?!?!. Ơ hơ, cớ sao lại có thể xảy ra “sự cố” như thế này được? Vì khi nói đến đảng là nói đến băng. Băng với đảng tuy hai mà một. Theo “giáo sư“ Gu Gồ” định nghĩa thì, đảng hay băng là một người hoặc một nhóm người tham gia vào một hành động nào đó (1); một người thì như “music one man band” (băng nhạc một người); nhiều người thì như băng csvn tới 4 triệu. Còn Dân Tộc là cộng đồng người có chung nền văn hóa, nhóm sắc tộc, ngôn ngữ, nguồn gốc, lịch sử; đôi khi bao gồm nhiều nhóm sắc tộc. Dân tộc trong trường hợp quốc gia dân tộc còn được gọi là quốc dân (2). 


Băng đảng và dân tộc rõ ràng là khác nhau như thế ; băng đảng là băng đảng, dân tộc là dân tộc, không thể chơi trò lưu manh đánh lận con đen.


Khẳng định “chân lý ấy không bao giờ thay đổi” như thế, Cu Tèo suýt “đỗ mười” tiến sĩ tác giả bài báo một phát, nhưng kịp dừng lại khi sực nhớ tới câu “”Đảng là đỉnh cao trí tuệ loài người”, và còn văng vẳng bên tai lời bác Tổng-Chủ Cả Lú mới đây, ‘Mây đen phủ lên toàn cầu nhưng mặt trời vẫn đang tỏa sáng ở Việt Nam’. Từ đó suy ra, Cu ta có thể sai nhưng Đảng ta không bao giờ sai nên báo đảng mới cho chạy cái tít mà một bộ phận không nhỏ trong quần chúng nhân dân mới lướt qua đã la toáng lên là, thúi hơn kít.


“Mây đen có thể phủ lên toàn” độc giả, nhưng “mặt trời vẫn tỏa sáng ở” Cu ta, khiến Cu Tèo sáng mắt sáng lòng “đảng không bao giờ sai”, nên tìm đến Bá tước Đờ Ba-le xin giúp đỡ.


Sau khi nghe Cu Tèo trình bày thắc mắc đầu đuôi về “sự cố” Đảng tự mình ngày càng xứng đáng trở thành dân tộc, nhà quý tộc dân Tây lỡ dại sang đấy lấy vợ và vì cái mạng thân cư thê mà lê lết làm công dân nước CHXHCNVN cầm cái “pát-po” đi đâu cũng bị nhìn như chó, trả lời một mạch:


“Đảng tự mình càng xứng đáng trở thành dân tộc”: Dân tộc ở đây là dân tộc man di...


"Man di (còn gọi là "man tộc", "man rợ" hay "mọi rợ", trong tiếng Hy Lạp: βάρβαρος - Barbaros) là thuật ngữ để chỉ một người hay nhóm người bị cho là thiếu văn minh hoặc còn hành xử theo kiểu nguyên thủy so với các giá trị chuẩn mực của thế giới hiện đại. Đôi khi, thật ngữ "man di" cũng được sử dụng để nói về các nhóm văn hóa cấp thấp hơn (như dân du mục), tầng lớp xã hội thấp hơn (như tội phạm), thậm chí công dân quốc gia này đánh giá công dân quốc gia khác khi thể hiện sự chênh lệch phát triển hoặc phân biệt chủng tộc. Ngoài ra, "man di" cũng có thể là một kiểu đánh giá cá nhân khi người đó có hành vi tàn bạo, độc ác, hiếu chiến hoặc vô cảm so với các giá trị nhân quyền.(3)


"Cứ chiếu theo định nghĩa “man di” trên đây, thì “đảng ta” là một dân tộc man di còn man di gấp cả tỷ lần. Mình có ra sao người ta mới cho là man di mọi rợ. Rõ ràng là như thế chứ còn gì nữa."


Nghe Bá tước họ Đờ giải thích, Cu Tèo tâm phục khẩu phục Tờ Sờ Nhị Lê, và thay vì “đỗ mười” Tờ Sờ Nhị Lê một phát Cu ta cho một tràng pháo tay thật lớn người đã can đảm lên tiếng rằng Đảng tự mình ngày càng xứng đáng trở thành dân tộc man di vượt truyền thống. 


Nguyễn Bá Chổi ( HNPD )

Ghi chú:

(1)  https://www.merriam-webster.com/dictionary/party

(2) https://vi.wikipedia.org/wiki/D%C3%A2n_t%E1%BB%99c  (3)https://vi.wikipedia.org/wiki/Man_di

BẢN TIN MỚI NHẤT

KHÁC BIỆT CỦA CHIẾU VÀ NỆM ! Quanbac Nguyen

Lấy vợ xem tông , lấy chồng xem giống ! Nghe rất là thuận tai , còn hiểu thì chưa chắc chắn lắm

Xem Thêm

Stress, Nếp Sống và Hệ Thống Đề Kháng

Hệ thống đề kháng, còn gọi là hệ thống miễn nhiễm của cơ thể giúp ta phòng chống bệnh tật, và giải độc.

Xem Thêm

ANH CÓ TÌM EM - CAO MỴ NHÂN

(HNPD) Sương mù kín bưng chờ đợi Anh có tìm em thật không

Xem Thêm

Đề phòng Dịch Cúm

BÁC SĨ USA CHỈ CÁCH PHÒNG VIRUS CORONA

Xem Thêm

Người vợ U60 tần tảo, ngày đêm rải đinh hỗ trợ chồng hành nghề bơm vá xe

Nhằm tạo việc làm cho chồng hành nghề v.á săm xe, ‘nữ quái’ 58 tuổi đã rải đinh trên Quốc l.ộ 18 khiến nhiều người gặp n.ạ.n.

Xem Thêm

Chuyện vui cười Corona Virus ở Việt Nam - Trần Văn Giang ghi

Gã quyết định ôm ngực lảo đảo vừa đi vừa ho rũ rượi tiến vào phòng khám xin được xét nghiệm

Xem Thêm

BÀN RA TÁN VÀO

Đề bài :Đám Cưới Thời Chiến - Mai Lang Luông

Xin mạn phép hỏi Tác Giả, Ông đã có một thời gian phục vụ tai BTL/SD5BB/Khu 32 CT dạo ấy Sư Đoàn đóng tại Bình Dương.

Xem Thêm

Đề bài :Nỗi lòng Việt Kiều về quê ăn tết “đốt“ hết tiền tiết kiệm cả năm

Qúa đúng..So tiền Pounds và Dollas thì số tiêu cũng từ đó và có thể hơn... Vậy mà những VK trên youtube thường khoe về VN ăn nhậu 2-30 triệu một bữa là thường...?? Hay có bà con nói cứ về VN chơi đi.., nếu không có tiền thì ông bà cô chú sẽ gửi ít chục ngàn Đô qua cho, để mua vé máy bay cho cả gia đình về chơi...??.Bao tất cả chi phí trong tháng...?? Có ông VN còn nói sáng Xúc miệng sơ sơ vài chai đã tốn hơn vài triêu..?? Còn ́nói về VN mà cho người ăn xin 2/3đô khòảng 50,000DVN còn bị người ăn xin chửi...?? Như vặy chứng tò dân VN rất giầu....Xin hỏi bà con những hiện tượng như vặy có thật không...?? hay là toàn Nổ Xảng.. dù là VK hay VN......????

Xem Thêm

Đề bài :Kìa quân tầu ô !!!!

"Kìa quân tầu ô !!!!" Nghe tựa đề bài này lại nhớ tói thời kỳ quân tầu phù được quân đồng minh điều vào giải giới vũ khí Nhật bản ! Hồi đó trẻ con chúng tôi thường hát: "Đoàn quân tầu ô đi, sao mà thối thế..." Đến giờ, bọn nó vẫn còn thối và càng ngày càng thối hơn !!!

Xem Thêm

Đề bài :Kìa quân tầu ô !!!!

"Kìa quân tầu ô !!!!" Nghe tựa đề bài này lại nhớ tói thời kỳ quân tầu phù được quân đồng minh điều vào giải giới vũ khí Nhật bản ! Hồi đó trẻ con chúng tôi thường hát: "Đoàn quân tầu ô đi, sao mà thối thế..." Đến giờ, bọn nó vẫn còn thối và càng ngày càng thối hơn !!!

Xem Thêm

Đề bài :Lần đầu tiên Không Quân Mỹ có tướng gốc Việt

Không Quân Mỹ đến bây giờ mới có Tướng gốc Việt, trước đây mấy chục năm Không Quân QLVNCH đã có mấy Tướng gốc Việt rồi, bỏ xa Không Quân Mỹ..

Xem Thêm

Đề bài :Ghê rợn!

Đoạn phim (video clip) ăn súp dơi không phải quay ở Vũ Hán mà là tại Palau, đảo quốc ở Thái Bình Dương. Nhân vật trong đó là blogger chuyên về du lịch Wang Mengyun (Vương Mộng Vân). Theo tờ South China Morning Post, cô Vương mới đây cho biết đoạn phim được quay vào năm 2016, đăng vào năm 2017, trong một chương trình giới thiệu các món ăn địa phương tại Palau, trong đó có món súp dơi.

Xem Thêm

Đề bài :Thêm một kẻ trở lưỡi theo giặc - Ông Bút ( Cập nhật )

Vào khoảng năm 1997 hay 98 gì đó,tôi vớ được 1 tờ báo chợ,tờ báo có nhiều trang và là 1 tờ báo mới xuất bản được vài số,tên tờ báo là Chính nghĩa do Há văn Sơn chủ trương.Đọc bài của HVS phê bình LM Phạm hữu Lễ về trường hợp của 1 cựu Đ/Uý làm ăng ten và đánh chết người bạn tù trong trại tù ngoài Bắc,tôi bèn chuyển cho người bạn cùng đang đứng nói chuyện xem và nói...Thằng nào viết báo mà lý luận ấu trĩ thế này mà dám đăng trên báo thì tôi phục nó thật...Quả thật,người bạn cũng đồng ý,từ văn viết cho đến lý luận chỉ đáng lớp 3 Tiểu học...vậy mà HVS dám làm báo.Đúng HVS xứng đáng danh liều mạng,điếc ko sợ súng.

Xem Thêm

Đề bài :MỘT LẦN XA BẾN - Mỹ Lệ

Một bài viết mang bao niềm thương mến sâu xa... Thật buồn ! Những kỷ niệm thân thương của "những ngày xưa thân ái" sẽ không bao giờ trở lại. Chân thành cảm ơn tác giả.

Xem Thêm

Đề bài :Nữ bác sĩ cơ bắp chữa khỏi nhiều ca nhiễm virus corona

Đọc bản tin này của Lão Phan,tôi nghi ngờ là 1 bút danh khác của tên TS chồng mụ Lê Phan...Cả 2 vợ chồng nhà này là công dân của Anh,gốc Việt,ko biết sao họ thù ghét Trump lộ liễu đến thế.Có thể họ đi theo khuynh hướng của Châu Âu,chống mọi thứ của Mỹ chăng ???

Xem Thêm

Đề bài :Cách Nhìn Trump của Nghệ Sĩ Da Đen Steve Harvey

Cho du Nancy va toan dang hoac ai do co thu ghet Mr.Trump toi co nao chang nua,cung nen nhin va xem xet thanh qua 03 nam ma ong va chinh phu da lam duoc cho dat nuoc nay( MY ).Nuoc My da lay lai duoc danh du-kham phuc cua moi quoc gia tren the gioi,cho du la ke thu nhu tau cong hien nay.Kinh te da tang truong,viec lam da tran day.Moi gian manh tro cap dang tu tu duoc cuu xet,tham dinh lai.Nghia la tien thue cua chung ta da it bi phung phi(ngoai tru con Lua)de xu dung sai cach va thiet hai cho chinh nguoi dong thue.Khong thich Trump ve tu cach:khong sao! khong thich Trump ve cach an noi : Khong sao! vi tat ca nhung cai khong thich,khong sao nay da vuc nuoc My dung day. Sau khi cu phai khom lung cui chao va xin loi lung tung ca.Su hen ha da qua,su ban thiu cua nha trang da qua va do moi la dieu chung ta THICH hay KHONG THICH TRUMP !

Xem Thêm

TIN MỚI

KHÁC BIỆT CỦA CHIẾU VÀ NỆM ! Quanbac Nguyen

Lấy vợ xem tông , lấy chồng xem giống ! Nghe rất là thuận tai , còn hiểu thì chưa chắc chắn lắm

Xem Thêm

Stress, Nếp Sống và Hệ Thống Đề Kháng

Hệ thống đề kháng, còn gọi là hệ thống miễn nhiễm của cơ thể giúp ta phòng chống bệnh tật, và giải độc.

Xem Thêm

ANH CÓ TÌM EM - CAO MỴ NHÂN

(HNPD) Sương mù kín bưng chờ đợi Anh có tìm em thật không

Xem Thêm

Đề phòng Dịch Cúm

BÁC SĨ USA CHỈ CÁCH PHÒNG VIRUS CORONA

Xem Thêm

Người vợ U60 tần tảo, ngày đêm rải đinh hỗ trợ chồng hành nghề bơm vá xe

Nhằm tạo việc làm cho chồng hành nghề v.á săm xe, ‘nữ quái’ 58 tuổi đã rải đinh trên Quốc l.ộ 18 khiến nhiều người gặp n.ạ.n.

Xem Thêm

Chuyện vui cười Corona Virus ở Việt Nam - Trần Văn Giang ghi

Gã quyết định ôm ngực lảo đảo vừa đi vừa ho rũ rượi tiến vào phòng khám xin được xét nghiệm

Xem Thêm

Người chết vì Corona có thể thay đổi nguyên nhân chết...- Mai Tú Ân

Tóm lại là cả hệ thống chính trị của chúng ta đã nhập cuộc chỉ để không có cái chết nào,

Xem Thêm

Điểm Tin Thứ Sáu 28/02/2020

Đừng ngậm máu phun người nữa hỡi ANTV (BoxitVN)

Xem Thêm

Thế giới hôm nay: 28/02/2020

Thị trường chứng khoán toàn cầu một lần nữa đi xuống khi các nhà đầu tư chuẩn bị cho việc covid-19 sẽ tác động xấu vào việc kinh doanh và thu nhập của công ty.

Xem Thêm

Mạng Xã Hội lan truyền “Tuyên ngôn độc lập Hồ Nam”, Trung Quốc sắp có binh biến?

(HNPD) Kể từ khi viêm phổi Vũ Hán bùng phát đến nay, toàn Trung Quốc thất thủ, bây giờ trên mạng lại đang lan truyền bản “ Tuyên ngôn độc lập Hồ Nam”,

Xem Thêm