Thân Hữu Tiếp Tay...

Mỹ có ra sao, người Việt mới đón chào như vậy - Nguyễn Bá Chổi

( HNPD ) Cảnh đồng bào mình “nối vòng tay lớn” Thủy thủ Hàng không mẫu hạm Hoa Kỳ USS Carl Vínson

( HNPĐ )(“Mình có ra sao, người ta mới …như vậy”- Nguyễn Phú Trọng)


Cảnh đồng bào mình “nối vòng tay lớn” Thủy thủ Hàng không mẫu hạm Hoa Kỳ USS Carl Vínson đêm mùng 5 tháng Ba năm vừa qua là giọt nước làm tràn ly “bức xúc” của Cu Tèo:  Mỹ có ra sao, người Việt mới đón chào họ như vậy?


Từng một thời là cháu ngoan bác Hồ, siết khăn đỏ đến trường để, thay vì được “Tiên học lễ, hậu học văn” như con nít Miền Nam trước ngày bị phỏng hai hòn,  Cu Tèo đã bị tiên học Mác Bác - hậu học Bá Láp, nên rất thấm nhuần “tội ác Mỹ Ngụy”.


Nói đến tội ác Mỹ Ngụy mà cu cũng như hĩm bị học thì khỏi chê; “lấy hết trúc trên rừng làm bút, múc cạn nước Biển Đông làm mực, cũng không đủ liệt kê cho xiết”. Nên, chỉ cần nhắc đến bốn lời, à quên, bốn chữ “Tội, Ác, Mỹ, Ngụy” mà người ta đem so nó to như cái mả Ba Đình là ai cũng đinh ninh “biết rồi, khổ lắm, nói mãi”.


Thế nhưng bao nhiêu  năm qua, nhìn vào tinh thần “Trọng Mỹ” của không riêng gì dân Nam Kỳ “khởi nghĩa” mà cả của dân Bắc Kỳ “có lý luận”, ngày một “phát triển bền vững”, không thể đảo ngược được, Cu Tèo “bức xúc” hỏi, sao kỳ vậy ta?


Tinh thần “Trọng Mỹ” được thể hiện thế nào là một việc cực kỳ khó tả cho đến nơi đến chốn, nhất là với một kẻ trình độ cỡ Cu Tèo chỉ có khả năng hành nghề quét rác. Tuy nhiên, có một điều cu ta quán triệt là, tinh thần trọng Mỹ của giai cấp “đầy tớ nhân dân” cao vượt trội giai cấp “ông chủ bà chủ” đất nước - tất nhiên nước ở đây là nước CHXHCNVN.


Tinh thần Trọng Mỹ của giai cấp “đầy tớ nhân dân” cao vượt trội giai cấp “ông chủ bà chủ” đất nước! Khi khẳng định như thế, đương nhiên là Cu Tèo không “sủa khống” là “nghề của chàng/nàng” Dờ Lờ Vờ, nhưng làm theo lời bác Thiệu dạy, “Đừng nghe những gì CS nói, mà hãy nhìn những gì CS làm”, nên nói có sách mách có chứng dưới đây:


-“Đầy tớ nhân dân” có nhiều Đô-la Mỹ hơn “ông bà chủ đất nước” (https://vivi099.wordpress.com/2015/11/01/danh-sach-tren-300-can-bo-cong-san-co-tai-san-vai-tram-trieu-my-kim/);

- Con cháu “Đầy tớ” du học Mỹ nhiều hơn con cái “Ông, bà Chủ”;

- Thủ tướng CS (NgT Dũng) gã con gái cho Việt kiều Mỹ thay vì gã cho Việt Cộng trong nước (http://phovui.vietbao.com/yaf_postsm41029_Lai-Lich-Con-Re-Thu-Tuong-vc-Nguyen-Tan-Dung.aspx#post41029);

- Thủ tướng CS (NgX Phúc) cho con trai du học Mỹ và mua nhà Mỹ tại chỗ vừa cho con ở vừa cho mình làm "hậu sự" mai rày trên đất đế quốc (http://viendongdaily.com/pho-thu-tuong-csvn-chuyen-tai-san-qua-my-mua-hai-nha-tri-gia-tren-8wWi5kbW.html);


-Và vân vân và vân vân...


Mổ đến đây, Cu Tèo chịu hết nổi vì điên cái đầu với câu hỏi: Mỹ nó gian ác cực kỳ như bài học sách vỏ rành rành, nhưng cớ sao/ mần răng người Việt lại nồng nhiệt đón chào mỗi lần họ xuất hiện (như các lần TT Mỹ, Clinton, Bush, Obama, Trump đến VN trước đây), và nhất là lãnh đạo đảng ta lại khoái đủ thứ Ma-dze in USA, đến cả cái thứ “đồ quẹt” như bật lửa Zippo trên USS Carl Vinson mà cũng dành độc quyền ( chỉ có cán bộ mới được tham quan) mua sạch (1000 cái) vậy? (https://www.nguoi-viet.com/viet-nam/tranh-nhau-mua-qua-luu-niem-uss-carl-vinson-ban-lai-kiem-loi/)

Nguyễn Bá Chổi ( HNPD )

Bàn ra tán vào (0)

Comment
  • Input symbols

Mỹ có ra sao, người Việt mới đón chào như vậy - Nguyễn Bá Chổi

( HNPD ) Cảnh đồng bào mình “nối vòng tay lớn” Thủy thủ Hàng không mẫu hạm Hoa Kỳ USS Carl Vínson

( HNPĐ )(“Mình có ra sao, người ta mới …như vậy”- Nguyễn Phú Trọng)


Cảnh đồng bào mình “nối vòng tay lớn” Thủy thủ Hàng không mẫu hạm Hoa Kỳ USS Carl Vínson đêm mùng 5 tháng Ba năm vừa qua là giọt nước làm tràn ly “bức xúc” của Cu Tèo:  Mỹ có ra sao, người Việt mới đón chào họ như vậy?


Từng một thời là cháu ngoan bác Hồ, siết khăn đỏ đến trường để, thay vì được “Tiên học lễ, hậu học văn” như con nít Miền Nam trước ngày bị phỏng hai hòn,  Cu Tèo đã bị tiên học Mác Bác - hậu học Bá Láp, nên rất thấm nhuần “tội ác Mỹ Ngụy”.


Nói đến tội ác Mỹ Ngụy mà cu cũng như hĩm bị học thì khỏi chê; “lấy hết trúc trên rừng làm bút, múc cạn nước Biển Đông làm mực, cũng không đủ liệt kê cho xiết”. Nên, chỉ cần nhắc đến bốn lời, à quên, bốn chữ “Tội, Ác, Mỹ, Ngụy” mà người ta đem so nó to như cái mả Ba Đình là ai cũng đinh ninh “biết rồi, khổ lắm, nói mãi”.


Thế nhưng bao nhiêu  năm qua, nhìn vào tinh thần “Trọng Mỹ” của không riêng gì dân Nam Kỳ “khởi nghĩa” mà cả của dân Bắc Kỳ “có lý luận”, ngày một “phát triển bền vững”, không thể đảo ngược được, Cu Tèo “bức xúc” hỏi, sao kỳ vậy ta?


Tinh thần “Trọng Mỹ” được thể hiện thế nào là một việc cực kỳ khó tả cho đến nơi đến chốn, nhất là với một kẻ trình độ cỡ Cu Tèo chỉ có khả năng hành nghề quét rác. Tuy nhiên, có một điều cu ta quán triệt là, tinh thần trọng Mỹ của giai cấp “đầy tớ nhân dân” cao vượt trội giai cấp “ông chủ bà chủ” đất nước - tất nhiên nước ở đây là nước CHXHCNVN.


Tinh thần Trọng Mỹ của giai cấp “đầy tớ nhân dân” cao vượt trội giai cấp “ông chủ bà chủ” đất nước! Khi khẳng định như thế, đương nhiên là Cu Tèo không “sủa khống” là “nghề của chàng/nàng” Dờ Lờ Vờ, nhưng làm theo lời bác Thiệu dạy, “Đừng nghe những gì CS nói, mà hãy nhìn những gì CS làm”, nên nói có sách mách có chứng dưới đây:


-“Đầy tớ nhân dân” có nhiều Đô-la Mỹ hơn “ông bà chủ đất nước” (https://vivi099.wordpress.com/2015/11/01/danh-sach-tren-300-can-bo-cong-san-co-tai-san-vai-tram-trieu-my-kim/);

- Con cháu “Đầy tớ” du học Mỹ nhiều hơn con cái “Ông, bà Chủ”;

- Thủ tướng CS (NgT Dũng) gã con gái cho Việt kiều Mỹ thay vì gã cho Việt Cộng trong nước (http://phovui.vietbao.com/yaf_postsm41029_Lai-Lich-Con-Re-Thu-Tuong-vc-Nguyen-Tan-Dung.aspx#post41029);

- Thủ tướng CS (NgX Phúc) cho con trai du học Mỹ và mua nhà Mỹ tại chỗ vừa cho con ở vừa cho mình làm "hậu sự" mai rày trên đất đế quốc (http://viendongdaily.com/pho-thu-tuong-csvn-chuyen-tai-san-qua-my-mua-hai-nha-tri-gia-tren-8wWi5kbW.html);


-Và vân vân và vân vân...


Mổ đến đây, Cu Tèo chịu hết nổi vì điên cái đầu với câu hỏi: Mỹ nó gian ác cực kỳ như bài học sách vỏ rành rành, nhưng cớ sao/ mần răng người Việt lại nồng nhiệt đón chào mỗi lần họ xuất hiện (như các lần TT Mỹ, Clinton, Bush, Obama, Trump đến VN trước đây), và nhất là lãnh đạo đảng ta lại khoái đủ thứ Ma-dze in USA, đến cả cái thứ “đồ quẹt” như bật lửa Zippo trên USS Carl Vinson mà cũng dành độc quyền ( chỉ có cán bộ mới được tham quan) mua sạch (1000 cái) vậy? (https://www.nguoi-viet.com/viet-nam/tranh-nhau-mua-qua-luu-niem-uss-carl-vinson-ban-lai-kiem-loi/)

Nguyễn Bá Chổi ( HNPD )

BẢN TIN MỚI NHẤT

NẰM NGỦ GIỮA HOA - CAO MỴ NHÂN

(HNPD) Anh không tin sao Em thôi thét gào Lại tưởng chiêm bao Trong thơ nghẹn ngào

Xem Thêm

NẾU THÔI LÀM THƠ - CAO MỴ NHÂN

(HNPD) Còn gì đâu anh hỡi Đôi môi thốt ngập ngừng Tại sao anh không nói Rằng yêu em vô cùng

Xem Thêm

Khu trục hạm Mỹ đang hoạt động vùng đá Vành Khăn của Việt Nam

Một tàu khu trục của Hải quân Mỹ đang tiến hành hoạt động "tự do hàng hải" trong vòng 12 hải lý thuộc đá Vành Khăn của Việt Nam

Xem Thêm

NỖI NHỚ MƠ HỒ - CAO MỴ NHÂN

(HNPD) Mình nhớ bài trong một năm học y tá Pháp, trước khi lên khoa cán sự xã hội Caritas, là phải biết sắp xếp những điều nhớ theo thứ tự, thì mới không quên

Xem Thêm

NGÔN NGỮ RIÊNG - CAO MỴ NHÂN

(HNPD) Nhưng trên cả mọi điều là nó với các con tôi, như bị cách chia, ngăn cấm tình cảm, khiến tuy con trai tôi muốn để cho mẹ là tôi thấy cậu ta xử phạt chó thương yêu của cậu ta thế nào , vợ chồng cậu cũng đang mong tôi bớt giận, để mặc sức thương chiều con Minet đó.

Xem Thêm

BÀN RA TÁN VÀO

Đề bài :Mike Pompeo và các quan điểm “diều hâu”

Tuy ông Tillerson có cái nhìn rõ ràng về nguy cơ Trung Cộng,nhưng vẫn thấy có gì đó còn nhân nhượng của giới ngoại giao làm giảm niềm tin vào chính sách của Mỹ đối với tên hung hãn này.Việc thay đổi 1 vai trò ngoại trưởng bằng 1 tướng lãnh sẽ mang lại niềm tin mạnh hơn vào chính sách đối ngoại.

Xem Thêm

Đề bài :Tham quan tàu Mỹ - Hà Thượng Thủ

v+ luc nao chung cung noi lao ( lie) ma sao dan toc ta cu tin xin quy vi nao cap sach den truong day du bang no bang kia (tot nghiep dai hoc hay tien si = PHO xin cho chung toi biet com on nhieu )

Xem Thêm

Đề bài :"Xá Lợi" của ngài Barak Obama -Mai Tú Ân

" THẾ NƯỚC MẠNH,VẬN NƯỚC ĐANG LÊN " là đây...Trên thế giới có nước nào..." ĐƯỢC " như vậy không ?..Cảm ơn bác và đảng .đảng cộng sản Việt Nam quang vinh muôn năm !

Xem Thêm

Đề bài :Kỷ nguyên Made in China sắp kết thúc?

Đảng ta maded in China.....Cho nên hồn,xác rất là China.....Đồng bào nhận biết ĐẢNG LÀ :......CỦA TÀU, BỞI CHỆT , LÀM RA CHO TÀU ( of China,by China and for China )

Xem Thêm

Đề bài :Chùm Thơ Châu Kỷ Hà

Bác Hồ cũng có THƠ CHÙM.....THƠ CHÙM của bác thối ùm đảng ta

Xem Thêm

Đề bài :Chùm Thơ Chu Vương Miện

thơ chùm lủng lẳng đong đưa.....Chùm to,chùm nhỏ lưa thưa mấy hòn.....Em là phận gái cỏn con......Thích thơ chùm có vài hòn đong đưa

Xem Thêm

Đề bài :"Xá Lợi" của ngài Barak Obama -Mai Tú Ân

Người ta thần tượng tinh thần, nhân cách của nhân vật nào đó...chứ không ai thần tượng cái vật chất mà người đó đả dùng qua...?? Bún chả Obama là một hiện tượng mất niềm tin và tệ nạn xùng ngoại qúa đáng của dân Việt...??

Xem Thêm

Đề bài :Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tự hào.- Mai Tú Ân

Me.no' ca'i tha`ng Fuck ngu nhu va.y ma`la`m to'i Tuo?ng Thu'. Nhi`n ma.t la`bie't no'ngu co~ na`o ro`i.

Xem Thêm

Đề bài :'Nữ hoàng chân đất' - Hú Hồn ! May Chưa Là Một 'Madam President’ ...

May la`con me. gian hu`ng na`y khong la`m TT, nuo'c My~ ho^i phu.c sau 8 nam pha'ha.i cua anh lai den Oba`ma'.

Xem Thêm

Đề bài :Chùm Thơ - Chu Vương Miện

thơ,văn Vẹm có nhiêu CHÙM.....Chùm to ,chùm nhỏ tùm lum phơi bày......Có chùm ngắn,có chùm dài.......Nhiều chùm lủng lẳng CHỈ VÀI HÒN THƠ

Xem Thêm

TIN MỚI

NẾU THÔI LÀM THƠ - CAO MỴ NHÂN

(HNPD) Còn gì đâu anh hỡi Đôi môi thốt ngập ngừng Tại sao anh không nói Rằng yêu em vô cùng

Xem Thêm

NẰM NGỦ GIỮA HOA - CAO MỴ NHÂN

(HNPD) Anh không tin sao Em thôi thét gào Lại tưởng chiêm bao Trong thơ nghẹn ngào

Xem Thêm

Khu trục hạm Mỹ đang hoạt động vùng đá Vành Khăn của Việt Nam

Một tàu khu trục của Hải quân Mỹ đang tiến hành hoạt động "tự do hàng hải" trong vòng 12 hải lý thuộc đá Vành Khăn của Việt Nam

Xem Thêm

NỖI NHỚ MƠ HỒ - CAO MỴ NHÂN

(HNPD) Mình nhớ bài trong một năm học y tá Pháp, trước khi lên khoa cán sự xã hội Caritas, là phải biết sắp xếp những điều nhớ theo thứ tự, thì mới không quên

Xem Thêm

NGÔN NGỮ RIÊNG - CAO MỴ NHÂN

(HNPD) Nhưng trên cả mọi điều là nó với các con tôi, như bị cách chia, ngăn cấm tình cảm, khiến tuy con trai tôi muốn để cho mẹ là tôi thấy cậu ta xử phạt chó thương yêu của cậu ta thế nào , vợ chồng cậu cũng đang mong tôi bớt giận, để mặc sức thương chiều con Minet đó.

Xem Thêm

CHUYỆN THẬT NHƯ ĐÙA III Chữ Nghĩa Việt Cộng -Người Lính Già Oreg

Vốn sắt máu, VC dùng những danh từ mang giọng tranh đấu, đàn áp, bắt bớ.

Xem Thêm

"Không Có Bồ Nhí'- Phó Bí tỉnh Thanh Đỗ Trọng Hưng tuyên bố - Mai Tú Ân

( HNPD ) Ấy là đồng chí Phó Bí ta nói vậy thì dân đen ta cũng chỉ biết nghe vậy thôi chớ biết làm sao được. Đành phải chờ thôi

Xem Thêm

CHẠNH NHỚ - CAO MỴ NHÂN

(HNPD) Nên đừng nhắc nhở ngày sai lạc Hai chữ " hăm lăm " khắc cánh tay ...

Xem Thêm

Lạm bàn bài Công Dân của Thầy Phan Van Song

Thực tế, tất cả những gì miền Nam VN dùng thì miền Bắc nói ngược lại! Đã thành nan y rồi.

Xem Thêm