Thân Hữu Tiếp Tay...

Nhờ ơn Bác Tẹc Nét, em biết thương Bác Hồ - Nguyễn Bá Chổi

Xưa nay em chỉ biết yêu Bác Hồ, qua bài hát “Ai yêu Bác Hồ Chí Minh

HCM-CuTeo
Nhờ ơn Bác Tẹc Nét, em biết thương Bác Hồ 

Xưa nay em chỉ biết yêu Bác Hồ, qua bài hát “Ai yêu Bác Hồ Chí Minh hơn thiếu niên, nhi đồng” do thầy cô “lên lớp” ở trường, và loa đài dí tai ngoài ngõ. Nhưng giờ đây, nhờ ơn “Bác” (Anh) Tẹc-Nét khai trí khai tâm, em “tự chuyển hóa chuyển biến” tình cảm dành cho cha già DT: Thay vì yêu, em thương bác. Em có thể tự oánh giá bản thân và hát rống lên thật to: “Ai thương Bác Hồ Chí Minh hơn Cu Tèo!”


Trước khi “mổ” (cò bàn phím) về chuyện thương bác là thương “nàm thao”, thương ở “lộ mô”, em xin khẳng định em vẫn “kiên định lập trường” đã “yêu” ông bác qua hình ảnh theo lời bài hát (“Ai yêu Bác Hồ Chí Minh hơn thiếu niên, nhi đồng”) mô tả:

 

“Bác chúng em dáng người cao cao, người thanh thanh,

Bác chúng em, mắt như sao, râu hơi dài.”

Bác chúng em, nước da nâu vì sương gió,

Bác chúng em, thề cương quyết trả thù nhà”


Tình “yêu Bác Hồ Chí Minh” đố ai “hơn các em thiếu niên, nhi đồng”, đặc biệt là đội ngũ Cu Quàng Đỏ (1) lúc đó là “xu thế thời đại”, là “con đường tất yếu” , là “khát vọng của toàn” cu, hĩm, “không thế lực thù địch nào có thể lay chuyển được”. Thiếu niên, nhi đồng vốn “mang truyền thống” không thích lão tiên ông thì cũng thích gã va-ga-bông (2) bụi đời, hoặc thích một lúc hai thứ ấy mà chỉ có Bác Hồ là người độc nhất trên thế gian có được đồng thời hai “đức tính” đối chọi này:


Bác vừa là “tiên ông”: 


“Bác chúng em dáng người cao cao, người thanh thanh,

Bác chúng em, mắt như sao, râu hơi dài”;


Bác vừa “va-ga-bông”, cà rông bụi đời:

“Bác chúng em, nước da nâu vì sương gió,

Bác chúng em, thề cương quyết trả thù nhà”


Trên đây là phần “giải mã” động cơ nào đã thúc  đ...ít các em thiếu niên, nhi đồng đã chỉ biết “yêu Bác Hồ Chí Minh” đến độ dám thách đố “ai bằng” (thiếu niên, nhi đồng) suốt “chiều dài lịch sử” bảy, tám thập kỷ qua, nhưng không hề biết thương “Người” lấy một tí ti ông cụ, mặc dù sự thật Bác đáng thương hại hơn là yêu.


Cũng may mà nhờ ơn Bác (Anh) Tẹc-nét ra đời. 


Nếu như ngày xưa “Sấm” truyền Khe “Bò Đái thất thanh” để cho “Nam Đàn sinh thánh”(3) Quậy khiến VN đất nước điêu linh, dân tộc tanh banh, mà các cháu cu quàng đỏ gọi là “Bác” và chỉ biết yêu “Bác”, thì nay nước Mỹ cói “Bác” (Anh) Tẹc Nét giải mã mọi sự thật lịch sử. Nhờ vậy, em mới biết đàng mà thương cho Bác Hồ. 


Trước kia, mỗi khi theo đoàn Cu Quàng Đỏ rống lên:


“Bác chúng em, nước da nâu vì sương gió,

Bác chúng em, thề cương quyết trả thù nhà”,


 Em cứ tưởng “thù nhà” là thù của nhà em, thù của dòng họ nhà em nên càng yêu Bác quá sức cực kỳ, vì mối thù của nhà em mà Bác phải thề cương quyết trả, Bác phải hy sinh đi ngoài sương gió để nước da Bác đang tiên ông trắng xóa “bỗng dưng muốn khóc” bị hóa màu tiên nâu. Em bức xúc, về nhà hỏi “tía em hừng đông đi cày bừa, má em hừng đông đi cày bừa…” nhà em bị thù gì mà Bác phải lặn lội tìm đường đi trả hộ. Tía má em nói “thằng này vớ vẩn”, nhà mình có thù oán ai đâu mà Bác phải ra đi tìm đường cứu thù, à quên, trả thù nhà em.


Thì ra hôm nay nhờ ơn “Bác” Tẹc Nét, em mới sáng mắt sáng lòng, “nhà” đây là nhà Bác.

Thù nhà của “Bác chúng em” ra sao thì trình độ như em mà cũng túm bắt được, ắt ai cũng đã tỏ nhờ ơn Bác Tẹc Nét rồi, em xin miễn bàn. 


Em chỉ xin túm gọn là, từ đây em chuyển từ “yêu bác” thành “thương bác”. 


Từ ngày ra đi tìm đường cứu nước , à quên, ra đi tìm đường trả thù nhà, cho đến cả sau khi Bác đi chầu tổ Mác, Bác chúng em đã phải “kinh qua” nhiều “thời kỳ quá độ” là đáng thương hơn là đáng yêu.


Bác chúng em đáng thương ở chỗ nào? Ai quan tâm, xin đón xem hồi sau, sẽ rõ.

Nguyễn Bá Chổi ( HNPD )

( Cu Tèo )


Ghi chú: 

(1) Thiếu nhi quàng khăn đỏ

(2) Vagabond, Tiếng Pháp: người đi lang thang, vô nghề nghiệp, vênh váo

(3)https://hophanlangvanhai.blogspot.com/2012/09/nam-sinh-thanh.html

Bàn ra tán vào (0)

Comment
  • Input symbols

Nhờ ơn Bác Tẹc Nét, em biết thương Bác Hồ - Nguyễn Bá Chổi

Xưa nay em chỉ biết yêu Bác Hồ, qua bài hát “Ai yêu Bác Hồ Chí Minh

HCM-CuTeo
Nhờ ơn Bác Tẹc Nét, em biết thương Bác Hồ 

Xưa nay em chỉ biết yêu Bác Hồ, qua bài hát “Ai yêu Bác Hồ Chí Minh hơn thiếu niên, nhi đồng” do thầy cô “lên lớp” ở trường, và loa đài dí tai ngoài ngõ. Nhưng giờ đây, nhờ ơn “Bác” (Anh) Tẹc-Nét khai trí khai tâm, em “tự chuyển hóa chuyển biến” tình cảm dành cho cha già DT: Thay vì yêu, em thương bác. Em có thể tự oánh giá bản thân và hát rống lên thật to: “Ai thương Bác Hồ Chí Minh hơn Cu Tèo!”


Trước khi “mổ” (cò bàn phím) về chuyện thương bác là thương “nàm thao”, thương ở “lộ mô”, em xin khẳng định em vẫn “kiên định lập trường” đã “yêu” ông bác qua hình ảnh theo lời bài hát (“Ai yêu Bác Hồ Chí Minh hơn thiếu niên, nhi đồng”) mô tả:

 

“Bác chúng em dáng người cao cao, người thanh thanh,

Bác chúng em, mắt như sao, râu hơi dài.”

Bác chúng em, nước da nâu vì sương gió,

Bác chúng em, thề cương quyết trả thù nhà”


Tình “yêu Bác Hồ Chí Minh” đố ai “hơn các em thiếu niên, nhi đồng”, đặc biệt là đội ngũ Cu Quàng Đỏ (1) lúc đó là “xu thế thời đại”, là “con đường tất yếu” , là “khát vọng của toàn” cu, hĩm, “không thế lực thù địch nào có thể lay chuyển được”. Thiếu niên, nhi đồng vốn “mang truyền thống” không thích lão tiên ông thì cũng thích gã va-ga-bông (2) bụi đời, hoặc thích một lúc hai thứ ấy mà chỉ có Bác Hồ là người độc nhất trên thế gian có được đồng thời hai “đức tính” đối chọi này:


Bác vừa là “tiên ông”: 


“Bác chúng em dáng người cao cao, người thanh thanh,

Bác chúng em, mắt như sao, râu hơi dài”;


Bác vừa “va-ga-bông”, cà rông bụi đời:

“Bác chúng em, nước da nâu vì sương gió,

Bác chúng em, thề cương quyết trả thù nhà”


Trên đây là phần “giải mã” động cơ nào đã thúc  đ...ít các em thiếu niên, nhi đồng đã chỉ biết “yêu Bác Hồ Chí Minh” đến độ dám thách đố “ai bằng” (thiếu niên, nhi đồng) suốt “chiều dài lịch sử” bảy, tám thập kỷ qua, nhưng không hề biết thương “Người” lấy một tí ti ông cụ, mặc dù sự thật Bác đáng thương hại hơn là yêu.


Cũng may mà nhờ ơn Bác (Anh) Tẹc-nét ra đời. 


Nếu như ngày xưa “Sấm” truyền Khe “Bò Đái thất thanh” để cho “Nam Đàn sinh thánh”(3) Quậy khiến VN đất nước điêu linh, dân tộc tanh banh, mà các cháu cu quàng đỏ gọi là “Bác” và chỉ biết yêu “Bác”, thì nay nước Mỹ cói “Bác” (Anh) Tẹc Nét giải mã mọi sự thật lịch sử. Nhờ vậy, em mới biết đàng mà thương cho Bác Hồ. 


Trước kia, mỗi khi theo đoàn Cu Quàng Đỏ rống lên:


“Bác chúng em, nước da nâu vì sương gió,

Bác chúng em, thề cương quyết trả thù nhà”,


 Em cứ tưởng “thù nhà” là thù của nhà em, thù của dòng họ nhà em nên càng yêu Bác quá sức cực kỳ, vì mối thù của nhà em mà Bác phải thề cương quyết trả, Bác phải hy sinh đi ngoài sương gió để nước da Bác đang tiên ông trắng xóa “bỗng dưng muốn khóc” bị hóa màu tiên nâu. Em bức xúc, về nhà hỏi “tía em hừng đông đi cày bừa, má em hừng đông đi cày bừa…” nhà em bị thù gì mà Bác phải lặn lội tìm đường đi trả hộ. Tía má em nói “thằng này vớ vẩn”, nhà mình có thù oán ai đâu mà Bác phải ra đi tìm đường cứu thù, à quên, trả thù nhà em.


Thì ra hôm nay nhờ ơn “Bác” Tẹc Nét, em mới sáng mắt sáng lòng, “nhà” đây là nhà Bác.

Thù nhà của “Bác chúng em” ra sao thì trình độ như em mà cũng túm bắt được, ắt ai cũng đã tỏ nhờ ơn Bác Tẹc Nét rồi, em xin miễn bàn. 


Em chỉ xin túm gọn là, từ đây em chuyển từ “yêu bác” thành “thương bác”. 


Từ ngày ra đi tìm đường cứu nước , à quên, ra đi tìm đường trả thù nhà, cho đến cả sau khi Bác đi chầu tổ Mác, Bác chúng em đã phải “kinh qua” nhiều “thời kỳ quá độ” là đáng thương hơn là đáng yêu.


Bác chúng em đáng thương ở chỗ nào? Ai quan tâm, xin đón xem hồi sau, sẽ rõ.

Nguyễn Bá Chổi ( HNPD )

( Cu Tèo )


Ghi chú: 

(1) Thiếu nhi quàng khăn đỏ

(2) Vagabond, Tiếng Pháp: người đi lang thang, vô nghề nghiệp, vênh váo

(3)https://hophanlangvanhai.blogspot.com/2012/09/nam-sinh-thanh.html

BẢN TIN MỚI NHẤT

Thế giới hôm nay: 20/09/2019

Hội nghị thường niên Công đảng Anh và vấn đề Brexit

Xem Thêm

Gió lạnh đầu mùa- Ngân Sơn

( HNPD ) Ngàn trước ngàn sau vẫn thế này.

Xem Thêm

THU ĐỢI NGOÀI HIÊN - CAO MỴ NHÂN

(HNPD) Mầu nơi Tây Trúc mơ hồ khói Sách ở Tràng An chất ngất thành

Xem Thêm

Khổng Tử và người học trò tên Mỗ muốn làm Thầy

Khổng Tử có học trò tên Mỗ, người nước Đằng. Mỗ học vào loại trung bình, song luôn luôn tự cho mình là giỏi nhất.

Xem Thêm

Thế giới hôm nay: 19/09/2019

Tổng thống Donald Trump đã yêu cầu Bộ Tài chính gia tăng “mạnh mẽ” các biện pháp trừng phạt kinh tế đối với Iran.

Xem Thêm

BÀN CỜ VENEZUELA ĐÃ XONG GUAIDO NẮM QUYỀN CHẤP CHÍNH

AFP đưa tin Quốc hội Venezuela ngày 17/9/2019 đã PHÊ CHUẨN Juan Guaido làm Tổng thống lâm thời.

Xem Thêm

BÀN RA TÁN VÀO

Đề bài :NĂM ĐIỀU NGŨ GIÁC ĐÀI KHÔNG NÓI RÕ CHO CHÚNG TA VỀ QUÂN ĐỘI TRUNG CỘNG

Tay Phuong da bi am anh chet nguoi boi cau tuyen bo cua Bonapat:"hay de con rong no ngu,dung danh thuc no..."Ho quen rang,con rong nay da bi bat quoc phan thay,ho quen rang du la rong lua,to gap nhieu lan hon anh chang be ti AN NAM,da bi chang be ti nay danh cho xieu veo.Tat ca deu chung qui,BOI HAM TIEN,ham dut lot,ma da nuoi duong con rong lon nay ( duong ho di hoa )ma de thiet hai hon gap ngan lan cho hau the.Nguoi TAY PHUONG phai chiu trach nhiem ro rang ve thai do va y chi,hanh dong ve LOI NHUAN cua minh ma tan hai bao nhieu sinh mang.Nguoi An do co cau cham ngon :" noi dau co nguoi da trang,noi do co chien tranh "O tai My,qua nhieu doi chanh phu can dai,nhung nguoi dung dau da nhan hoi lo,tai loi bat minh de pha hoai dat nuoc,dang phai thi chung tay dua nguoi bat hop phap nhap lau de lay phieu...TIEN...TIEN...TIEN...

Xem Thêm

Đề bài :Ảnh xưa: Sinh viên VNCH biểu tình chống Trung Quốc năm 1974

Rất xúc động với những hình ảnh lịch sử này, Sinh viên Việt Nam ngày xưa về căn bản giáo dục khác xa du sinh vc bây giờ.  Nhìn những bức hình này và tấm hình sinh viên sau khi miền Nam thất thủ chít khăn tang mang quốc kỷ VN tuần hành trên đường phố Paris mà ngậm ngùi cho nền văn hóa 4000 năm hiện nay dưới chế độ cộng sản đã mất hết rồi.

Xem Thêm

Đề bài :Nỗi Đau Còn Đó (Tình Yêu Thời Chinh Chiến ) - Nguyên Quân

Thấy viết là "tên Tr/úy trưởng ban ..." nghe quen quen đâu đó lúc còn trong tù phải nghe sách bọn VC viết về VNCH...Chả biết người viết thuộc giới nào...Hihii...

Xem Thêm

Đề bài :Lấy chồng, Lấy vợ Mễ

We been married 37 years .. she younger me 19 years.

Xem Thêm

Đề bài :CÁI GIÁ PHẢI TRẢ CHO NHỮNG KẺ NGẬM TIỀN TÀU CỘNG

Cai gia phai tra nay suy ra van con nhe heu,hay hoi uranium-hay hoi vai tram trieu duoc cho di dau?hau hoi vi sao ong dai su bi giet va binh linh bi keo xac khap thanh pho,hay hoi vi sao tau duoc vao wto...va ca tram cau hoi quan trong khac va nhu moi day,ten ty phu tu tu (?)Khi loi tat ca nhung mo am cua cac dang bac tai to,mat nhon thi cai gia phai tra no "be" hon nhieu,be vao nhung ca nhan,nhung chuc vi to dung,co an thi phai co tra. THIEN VONG KHOI KHOI.

Xem Thêm

Đề bài :Thế giới hôm nay: 03/09/2019

Don duong ! De nhat phu nhan chac khong thich hop voi chinh tri,chi thich hop voi tung quan.Di theo chong va la cai bong do dan cho nhung cau tuyen bo thieu than trong cua ong gia da hon that thap.Co con gai nang no ve Phuong dien kinh doanh nhieu hon la chinh tri,nhung bong hong nay co nhieu loi the,de dang deal voi cac dang nam nhi,con trai thi de bi mai suy,ong gia khong the kinh doanh,nhung cac dua con no dau co lam T.T ?no dau co lien quan gi den chinh tri,chinh em.No dau co dai ma dua dau ra cho nguoi con LUA nam toc, the ma co con gai nay lam duoc nhieu chuyen,ong con re thi lo ben trung dong,hai ong con trai thi...chung may ra sau lung bo,an chac.Ong Trump chi lanh luong 01 dollar tuong trung,thi cung phai co cho de nuong tua chu,khong co banh mi nhai,suc dau ma lam viec ? vay thoi ! chuc co gai ruou luon gat hai thanh cong,co co thanh cong thi bo co cung duoc an tam va nho do ong gia co thoi gian suy nghi nhieu tro hay hon voi bon xa nghia.

Xem Thêm

Đề bài :Kem Sài Gòn , kem Hà Lội

Gioi oi ! khen em khong het,no long nao lai nem da em ? Co em con rat gioi tieng viet,van phong ro rang.Em qua gioi khi doi choi voi con me Bac ky nay.Nhung cung con may Phuoc cho em,no ma tum lai nhu con me Hien cong an nao do la em toi doi.Can than nhe em gai ve xu cong san no len toi thien dang em a ! Chuc em di den noi,ve den chon,moi su bang an.

Xem Thêm

TIN MỚI

Thế giới hôm nay: 20/09/2019

Hội nghị thường niên Công đảng Anh và vấn đề Brexit

Xem Thêm

Gió lạnh đầu mùa- Ngân Sơn

( HNPD ) Ngàn trước ngàn sau vẫn thế này.

Xem Thêm

THU ĐỢI NGOÀI HIÊN - CAO MỴ NHÂN

(HNPD) Mầu nơi Tây Trúc mơ hồ khói Sách ở Tràng An chất ngất thành

Xem Thêm

Khổng Tử và người học trò tên Mỗ muốn làm Thầy

Khổng Tử có học trò tên Mỗ, người nước Đằng. Mỗ học vào loại trung bình, song luôn luôn tự cho mình là giỏi nhất.

Xem Thêm

Thế giới hôm nay: 19/09/2019

Tổng thống Donald Trump đã yêu cầu Bộ Tài chính gia tăng “mạnh mẽ” các biện pháp trừng phạt kinh tế đối với Iran.

Xem Thêm

BÀN CỜ VENEZUELA ĐÃ XONG GUAIDO NẮM QUYỀN CHẤP CHÍNH

AFP đưa tin Quốc hội Venezuela ngày 17/9/2019 đã PHÊ CHUẨN Juan Guaido làm Tổng thống lâm thời.

Xem Thêm

Lão Phan giới thiệu đấy nghe !

(HNPD) Tức chết , phe ta vưỡn…bậc Thầy ! Không tin, coi thử tí dưới đây !

Xem Thêm

BÀI CA CỦA NGƯỜI DU TỬ - Thái Phương

Người con nào thì cũng thương mẹ

Xem Thêm

THU TIỄN - CAO MỴ NHÂN

(HNPD) Chưa hết trăm năm mà lỗi hẹn Đành thôi, lưới mộng lại buông tơ ...

Xem Thêm

XẾ BÓNG CUỘC ĐỜI - Phan

Hồi mới qua Mỹ, lần đầu thấy tấm bảng ghi là "Estate Sale" cắm ở góc đường, tôi đoán là một hình thức bán bớt đồ cũ trong nhà.

Xem Thêm