Nhân Vật

Thế Nào Lịch Sử Cũng Ghi Lại " Phút Nói Thật Của Bác Hồ": Phút nói thật của nhà văn Nguyễn Khải sau một kì là ĐBQH

Lưu Trọng Văn - Bác có bao giờ nghĩ rằng thực ra các văn nghệ sĩ, trí thức được đề cử vào QH là để làm...cảnh không? Nguyễn Khải bỗng chớp chớp mắt liên tục làm cái mụn ruồi to đùng trên mắt ông nhẩy tưng tưng

Lưu Trọng Văn - Bác có bao giờ nghĩ rằng thực ra các văn nghệ sĩ, trí thức được đề cử vào QH là để làm...cảnh không? Nguyễn Khải bỗng chớp chớp mắt liên tục làm cái mụn ruồi to đùng trên mắt ông nhẩy tưng tưng rồi độp ra điều kiện: Tớ chết rồi mới được kể nhá! Có lẽ tại người ta nắm thóp mình là thằng trí thức có tiếng, có tăm vậy thôi, có mồm, có mép vậy thôi chứ thực ra rất nhát, rất hèn...
Nhà văn Nguyễn Khải
Vào mùa bầu cử QH.
Lục trong đống tư liệu xưa, gã nhón ra ghi chép của gã khi nhễu... chuyện với bác nhà văn Nguyễn Khải tác giả của “Đi tìm cái tôi đã mất” mà tìm hoài chính bác Khải đọc lại, giật mình tò te nói với gã rằng: Một khi cái tôi đã mất thì may ra tìm ra vài mảnh xác mục ruỗng của nó chứ hồn của nó biến tịt đâu rồi.

Đôi ba đối đáp lúc ngủn, lúc ngân giữa gã và bác nhà văn cháu quá trời đời của tướng quân Nguyễn Bặc, của các cụ Nguyễn Trãi, Nguyễn Du, Nguyễn Thiện Thuật, như sau.

Gã: Sau mấy năm trọn gói thâm nhập thực tế ở QH bác thấy có cái gì có ích cho nghề văn của bác ?

Nguyễn Khải: Làm cái gì cũng phải say mê, chuyên nghiệp. Làm ĐBQH càng phải say mê và chuyên nghiệp. Nếu không say mê hoạt động chính trị, không say mê làm luật thì đừng làm ĐBQH.

Gã: Xét theo tiêu chí ấy thì...

Nguyễn Khải: Tớ đếch xứng đáng.

Gã: Vậy bác hãy tự kiểm trước em một thằng cử tri đi!

Nguyễn Khải: Tớ...lười biếng, làm ĐBQH lười biếng là điều cấm kị. Ví dụ, khi nhận đơn kiện của cử tri ĐBQH phải lăn xả làm đến nơi, đến chốn nhưng tớ thường lủi rồi đùn đầy chỗ khác cho xong chuyện. Nhiều người hy vọng tớ là nhà văn sẽ luôn phản ánh trung thực cuộc sống vào Diễn đàn QH, nhưng sự thật tớ lại quá dè dặt...

Gã: Cảm giác của bác khi lần cuối cùng từ biệt Hội trường Ba Đình?

Nguyễn Khải: Ân hận. Năm năm qua đóng góp quá ít cho người dân và có cả sự ấm ức vì chưa dám đấu tranh để QH có quốc sách về Văn hóa, Giáo dục- nền tảng của một quốc gia.

Gã: Bác có lời khuyên nghiêm túc gì với các nhà văn, nhà thơ, nghệ sĩ, trí thức chuẩn bị ứng cử vào QH?

Nguyễn Khải: Hãy đấu tranh để QH ra được Luật Bảo vệ Văn hóa dân tộc.

Gã: Còn lời khuyên động... trời?

Nguyễn Khải: Sứ mệnh của nhà văn, nghệ sĩ, trí thức là sáng tạo vì vậy phải nồng nhiệt ủng hộ cái mới và dũng cảm căm giận những thứ cũ rích bảo thủ đang kìm hãm cái mới. Sứ mệnh của nhà văn, nghệ sĩ, trí thức là phục vụ con người, những luật lệ, chính sách gì đem hạnh phúc cho con người thì cương quyết không bỏ lỡ, những luật lệ, chính sách gì làm khổ con người, hành hạ con người thì bằng mọi giá chống lại.

Gã: Câu hỏi chót, bác có bao giờ nghĩ rằng thực ra các văn nghệ sĩ, trí thức được đề cử vào QH là để làm...cảnh không?

Nguyễn Khải bỗng chớp chớp mắt liên tục làm cái mụn ruồi to đùng trên mắt ông nhẩy tưng tưng: Tớ nhiều lúc cứ nghĩ không ra vì sao người ta lại giới thiệu mình làm ĐBQH nhể?

Gã: Bây giờ thì bác nghĩ ra chửa?

Nguyễn Khải độp ra điều kiện: Tớ chết rồi mới được kể nhá! Có lẽ tại người ta nắm thóp mình là thằng trí thức có tiếng, có tăm vậy thôi, có mồm, có mép vậy thôi chứ thực ra rất nhát, rất hèn...

Lưu Trọng Văn
(FB Lưu Trọng Văn)

Bàn ra tán vào (0)

Comment
  • Input symbols

Thế Nào Lịch Sử Cũng Ghi Lại " Phút Nói Thật Của Bác Hồ": Phút nói thật của nhà văn Nguyễn Khải sau một kì là ĐBQH

Lưu Trọng Văn - Bác có bao giờ nghĩ rằng thực ra các văn nghệ sĩ, trí thức được đề cử vào QH là để làm...cảnh không? Nguyễn Khải bỗng chớp chớp mắt liên tục làm cái mụn ruồi to đùng trên mắt ông nhẩy tưng tưng

Lưu Trọng Văn - Bác có bao giờ nghĩ rằng thực ra các văn nghệ sĩ, trí thức được đề cử vào QH là để làm...cảnh không? Nguyễn Khải bỗng chớp chớp mắt liên tục làm cái mụn ruồi to đùng trên mắt ông nhẩy tưng tưng rồi độp ra điều kiện: Tớ chết rồi mới được kể nhá! Có lẽ tại người ta nắm thóp mình là thằng trí thức có tiếng, có tăm vậy thôi, có mồm, có mép vậy thôi chứ thực ra rất nhát, rất hèn...
Nhà văn Nguyễn Khải
Vào mùa bầu cử QH.
Lục trong đống tư liệu xưa, gã nhón ra ghi chép của gã khi nhễu... chuyện với bác nhà văn Nguyễn Khải tác giả của “Đi tìm cái tôi đã mất” mà tìm hoài chính bác Khải đọc lại, giật mình tò te nói với gã rằng: Một khi cái tôi đã mất thì may ra tìm ra vài mảnh xác mục ruỗng của nó chứ hồn của nó biến tịt đâu rồi.

Đôi ba đối đáp lúc ngủn, lúc ngân giữa gã và bác nhà văn cháu quá trời đời của tướng quân Nguyễn Bặc, của các cụ Nguyễn Trãi, Nguyễn Du, Nguyễn Thiện Thuật, như sau.

Gã: Sau mấy năm trọn gói thâm nhập thực tế ở QH bác thấy có cái gì có ích cho nghề văn của bác ?

Nguyễn Khải: Làm cái gì cũng phải say mê, chuyên nghiệp. Làm ĐBQH càng phải say mê và chuyên nghiệp. Nếu không say mê hoạt động chính trị, không say mê làm luật thì đừng làm ĐBQH.

Gã: Xét theo tiêu chí ấy thì...

Nguyễn Khải: Tớ đếch xứng đáng.

Gã: Vậy bác hãy tự kiểm trước em một thằng cử tri đi!

Nguyễn Khải: Tớ...lười biếng, làm ĐBQH lười biếng là điều cấm kị. Ví dụ, khi nhận đơn kiện của cử tri ĐBQH phải lăn xả làm đến nơi, đến chốn nhưng tớ thường lủi rồi đùn đầy chỗ khác cho xong chuyện. Nhiều người hy vọng tớ là nhà văn sẽ luôn phản ánh trung thực cuộc sống vào Diễn đàn QH, nhưng sự thật tớ lại quá dè dặt...

Gã: Cảm giác của bác khi lần cuối cùng từ biệt Hội trường Ba Đình?

Nguyễn Khải: Ân hận. Năm năm qua đóng góp quá ít cho người dân và có cả sự ấm ức vì chưa dám đấu tranh để QH có quốc sách về Văn hóa, Giáo dục- nền tảng của một quốc gia.

Gã: Bác có lời khuyên nghiêm túc gì với các nhà văn, nhà thơ, nghệ sĩ, trí thức chuẩn bị ứng cử vào QH?

Nguyễn Khải: Hãy đấu tranh để QH ra được Luật Bảo vệ Văn hóa dân tộc.

Gã: Còn lời khuyên động... trời?

Nguyễn Khải: Sứ mệnh của nhà văn, nghệ sĩ, trí thức là sáng tạo vì vậy phải nồng nhiệt ủng hộ cái mới và dũng cảm căm giận những thứ cũ rích bảo thủ đang kìm hãm cái mới. Sứ mệnh của nhà văn, nghệ sĩ, trí thức là phục vụ con người, những luật lệ, chính sách gì đem hạnh phúc cho con người thì cương quyết không bỏ lỡ, những luật lệ, chính sách gì làm khổ con người, hành hạ con người thì bằng mọi giá chống lại.

Gã: Câu hỏi chót, bác có bao giờ nghĩ rằng thực ra các văn nghệ sĩ, trí thức được đề cử vào QH là để làm...cảnh không?

Nguyễn Khải bỗng chớp chớp mắt liên tục làm cái mụn ruồi to đùng trên mắt ông nhẩy tưng tưng: Tớ nhiều lúc cứ nghĩ không ra vì sao người ta lại giới thiệu mình làm ĐBQH nhể?

Gã: Bây giờ thì bác nghĩ ra chửa?

Nguyễn Khải độp ra điều kiện: Tớ chết rồi mới được kể nhá! Có lẽ tại người ta nắm thóp mình là thằng trí thức có tiếng, có tăm vậy thôi, có mồm, có mép vậy thôi chứ thực ra rất nhát, rất hèn...

Lưu Trọng Văn
(FB Lưu Trọng Văn)

BẢN TIN MỚI NHẤT

NGÀY NHƯ VỘI VÃ - CAO MỴ NHÂN

(HNPD) Người rằng hò hẹn quên đi Không tin ta viết những gì thủy chung

Xem Thêm

Hàm Nghi, người nghệ sĩ tạo hình ở Alger và những mối tình trắc ẩn - Phạm Cao Phong

Tên quốc gia Việt Nam, dưới triều Nguyễn, từ khi hoàng đế Nguyễn Ánh lên ngôi năm 1802, được đổi thành Đại Nam thời Minh mạng (1820-1841),

Xem Thêm

Tiếng Anh Tiếng Việt

Rồi đến lúc tập mang súng trường đi ắc ê, thì những khẩu lệnh mang súng lên vai phải la hét bằng tiếng Anh, mình đứng cuối hàng lại cứ nghe ra "Nai xào bơ ... Ăn !"

Xem Thêm

Điểm Tin Chủ Nhật 15/12/2019

Người dân tự bảo vệ mình trước tình trạng ô nhiễm không khí ở Hà Nội (RFA)

Xem Thêm

Ý Kiến Gần Xa về Đài Tử Sĩ Hoàng Sa

Con đồng ý với quý chú bác cho là có Hoàng Sa thì phải có Trường Sa. Nếu các chú bác thấy việc làm này không đúng thì hãy ngưng đóng góp hiện kim, hiện vật hay ra công sức cho công trình này!

Xem Thêm

“Bình Bát” - Lỗ Trí Thâm

Việt Nam Cộng Hòa khất thực (ăn xin).?!.

Xem Thêm

BÀN RA TÁN VÀO

Đề bài :Thần Dược Đây! Mại Dô, Mại Dô !

Hoan hô bài viết,sở dĩ Nhau Cá Hồi ,nấm Linh chi ... sống thọ vì dân trí Viết ta thấp .Mà dân trí thấp là gì ? Toạc móng heo ra là ngu nhưng nghĩ là giỏi ! Bên kia có bài : " Lương y mách loại rau vài nghìn/mớ lại là thuốc bổ thận, dưỡng dạ dày, giải cảm... cực tốt " Nhìn lại hóa ra Đại tá Lương y Bùi Hồng Minh, Phó chủ tịch Hội Đông y Ba Đình (Hà Nội) cho hay, cải cúc hay còn gọi là rau tần ô có công dụng bổ can thận, kiện tỳ, lưu thông khí huyết, dạ dày bị tổn thương (đau, sưng, viêm), nhuận tràng, tim đập nhanh, mất ngủ, bất an, ho nhiều đờm… Góp ý , hỏi lương y , còn toa nào hay nữa không ? Tức là hay hơn toa Xuyên Tâm Liên , toa Đồng Vẩu : Một bó rau muống bổ bằng một ký thịt bò . Góp ý biến mất , sau một ngày! Không rõ lý do !!!!

Xem Thêm

Đề bài :Thần Dược Đây! Mại Dô, Mại Dô !

Biết ngay mà....Tất cả các loại dược thảo thần kỳ trên thị trường chỉ thấy quảng cao trên các báo và đài tiếng Việt..vì người Việt dễ dãi, không muốn thưa kiện lôi thôi..?? lại mua HAI được BA nên Tham mà thành Ngu..chứ quảng cáo trên báo, đài ngoại quốc thì ba bẩy hai mốt ngày sẽ có đơn kiện ngay...Thành phần Lừa đảo sống và giầu được nhờ số quần chúng tham , khờ và làm biếng...nên nó trụ vững hết năm này tới năm khác..... Nếu các bậc thức gỉa có lòng hãy viết những bài phân tích rõ ràng và khoa học về những loại thuốc dược thảo trời ơi đất hỡi này cho bà con được sáng, thì sự lừa bip này làm sao mà tồn tại..??.Như trước kia , không lâu công đồng rộ lên mua Trà Đinh uống trị bá bệnh...Nhờ bài phân tich của một vị học giả về những phản ứng của trà với cơ thê, mà trà Đinh VN biến mất..?? Chẳng phải là việc làm mang Công đức vô lượng cho bà con hay sao??

Xem Thêm

Đề bài :Thần Dược Đây! Mại Dô, Mại Dô !

Đọc bài viết hay muốn chia xẻ cho bạn bè đọc.Cho hỏi làm sao share được với nhau.Cám ơn

Xem Thêm

Đề bài :Trần Lệ Xuân: Người Cách Tân Áo Dài Việt Nam Mỹ Nhân Việt Một Thời Vang Bóng

Bác Lê Mạnh, "Cách tân" là tiếng Việt hay tiếng Tàu bác? vì tui là người Việt mà tui không biết chữ nầy ? bác giãi nghĩa dùm.

Xem Thêm

Đề bài :Thượng tọa Thích Nhật Từ phán xét: Alexandre de Rhodes ‘có tội nhiều hơn công với dân tộc Việt Nam’

Trong kinh luật luận nhà Phật có đề cập thời kỳ có những tỳ kheo thuyết giảng rất hay là MA THUYẾT. Trường hợp T Nhật Từ là dạng "NHẠO THUYẾT BIỆN TAÌ" Là Phật tử chúng ta nên đề phòng. Kinh chúc AN LẠC.

Xem Thêm

Đề bài :Chia sẻ từ nội bộ ĐCSTQ: “Chúng tôi đã đến đường cùng” Tuyết Mai

Có đáng tin lắm không?Tôi vẫn ngần ngại tin vào những "tiết lộ cấp cao" này.Bằng chứng thực tế đã có quá nhiều về những thủ đoạn giả chết của Chệt cộng hoặc những "tin đồn",những "rò rĩ" mà báo chí phương Tây vội vàng chộp lấy,tíu tít bình luận gây nên những phản ứng vô cùng bất lợi cho các chính quyền Tây Phương.Mấy anh nhà báo và đám GS Dại Học Mỹ như thế nào chắc dân Mít nhà ta chẳng lạ,nhưng đám Mỹ lại vẫn cứ tin mới chết cho chính quyền.

Xem Thêm

Đề bài :Đức Giám mục Nguyễn Thái Hợp: "Quan hệ VN-Vatican nhiều hứa hẹn mà chưa tiến bước nào."

Tất cả trách nhiệm trong GH CGVN nằm trong tay HĐGMVN.Do đó,nói gì thì nói,HĐGMVN có 1 phần trách nhiệm cho tương lai ko chỉ GHCGVN mà còn cho cả dân tộc VN nữa. Lâu nay chỉ thấy HĐGMVN im lặng với rất nhiều v/đ quan trọng cửa đất nước.Chúng ta cũng chẳng thể tin tưởng hoàn toàn vào Vatican được.Là người CG,chúng ta chỉ cần giữ đức vâng lời GH khi nó liên quan trực tiếp đến tín lý CG,ngoài ra giáo dân ko buộc phải vâng lời Vatican khi nó liên quan đến đất nước và dân tộc.Chúng ta,người CG/VN cần phải tự lo cho chính vận mạng của chúng ta.

Xem Thêm

Đề bài :Thượng tọa Thích Nhật Từ phán xét: Alexandre de Rhodes ‘có tội nhiều hơn công với dân tộc Việt Nam’

Tên sư Quốc Doanh mập này ăn nhiều nên Lú lẫn..Không biết gì về lịch sử và công trạng của tiền nhân..Không bàn chuyên truyền đao của hai ngài, mà công trình tạo ra chữ Việt đã là ṃột kỳ công to lớn rồi..dân VN phải ghi ơn đồi đời...chứ không phải nhớ ơn TQ đời đời nhờ chém giết, như cán VC nói...Tên hai ngài không xứng để đật tên đường, chắc anh Từ muốn lắy tên Bùi Hiền và Huynh Ngọc Đại cho tên đường ...vì nó hơp tiêu chuẩn vừa hồng v̀a chuyên --Đúng quy Trình Dzỏm...Đỏ qúa Lố rồi anh Từ ạ...!!!!!

Xem Thêm

TIN MỚI

NGÀY NHƯ VỘI VÃ - CAO MỴ NHÂN

(HNPD) Người rằng hò hẹn quên đi Không tin ta viết những gì thủy chung

Xem Thêm

Hàm Nghi, người nghệ sĩ tạo hình ở Alger và những mối tình trắc ẩn - Phạm Cao Phong

Tên quốc gia Việt Nam, dưới triều Nguyễn, từ khi hoàng đế Nguyễn Ánh lên ngôi năm 1802, được đổi thành Đại Nam thời Minh mạng (1820-1841),

Xem Thêm

Tiếng Anh Tiếng Việt

Rồi đến lúc tập mang súng trường đi ắc ê, thì những khẩu lệnh mang súng lên vai phải la hét bằng tiếng Anh, mình đứng cuối hàng lại cứ nghe ra "Nai xào bơ ... Ăn !"

Xem Thêm

Điểm Tin Chủ Nhật 15/12/2019

Người dân tự bảo vệ mình trước tình trạng ô nhiễm không khí ở Hà Nội (RFA)

Xem Thêm

Ý Kiến Gần Xa về Đài Tử Sĩ Hoàng Sa

Con đồng ý với quý chú bác cho là có Hoàng Sa thì phải có Trường Sa. Nếu các chú bác thấy việc làm này không đúng thì hãy ngưng đóng góp hiện kim, hiện vật hay ra công sức cho công trình này!

Xem Thêm

“Bình Bát” - Lỗ Trí Thâm

Việt Nam Cộng Hòa khất thực (ăn xin).?!.

Xem Thêm

Donald J Trump răn đe mạng xã hội về quyền Tự do ngôn luận

Ở đất nước này chúng ta có một điều khoản nhỏ gọi là tự do ngôn luận trong hiến pháp .Điều đó có nghĩa là không ai được phép kiểm duyệt suy nghĩ và lời nói của người Mỹ.

Xem Thêm

30 Câu nói bất hủ về cộng sản

Nghe hoài không chán: 30 Câu nói bất hủ về cộng sản.

Xem Thêm

NGÔN NGỮ CỦA TRÁI TIM. - CAO MỴ NHÂN

(HNPD) Nhịp tim đang đều đặn Bỗng thăng, giáng mù loà

Xem Thêm

Nội các chính phủ MỸ: Quyết định ngừng tiếp nhận Visa du học sinh Việt 2020: Có hiệu lực từ 1 1 2020.

ội các chính phủ MỸ: Quyết định ngừng tiếp nhận Visa du học sinh Việt 2020: Có hiệu lực từ 1 1 2020.Bắt đầu từ tháng 1/1/2020, Việt Nam là một trong năm nước nằm trong danh sách các nước bị xét tư cách lưu trú nghiêm ngặt.

Xem Thêm